Privacy Policy

Stichting Kinderperspectief (initiatiefnemer Kwikstart)
Terborchstraat 1
8011 GD ZWOLLE
Tel.: 038 422 52 55
e-mail: info@kinderperspectief.nl / info@kwikstart.nl
website: https://www.kinderperspectief.nl / https://www.kwikstart.nl

Privacy policy website
Versie: 20210601

Deze Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de app Kwikstart of website https://www.kwikstart.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website https://www.kwikstart.nl staat onder beheer van TransIP:

TransIP

Vondellaan 47
2332 AA Leiden

www.transip.nl

 1. Technische realisatie
  De technische realisatie van de website/app is verzorgd door:

Leonet uit Assen
www.leonet.nl

 1. Gegevens van bezoekers
  a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://www.kwikstart.nl of voortkomen uit het gebruik van de Kwikstart APP gedownload op een IOS of Android toestel worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  b. Stichting Kinderperspectief (initiatiefnemer Kwikstart) zorgt er voor dat de opdracht vergeven is de website en eventueel opgeslagen gegevens goed beveiligd is.
  c. TransIPzorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
  d. Leonet zorgt er voor de website aan de laatste eisen voldoet om de opgeslagen gegevens te beschermen.
 2. Cookies
  a. https://www.kwikstart.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker of bijvoorbeeld bij een invulformulier de gegevens automatisch in te vullen.
  b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 3. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Stichting Kinderperspectief (initiatiefnemer Kwikstart) de contactgegevens staan vermeld op pagina 1 van deze Privacy Policy.
 4. Disclaimer
  Stichting Kinderperspectief (initiatiefnemer Kwikstart) is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 5. Gegevens die door de websitebezoeker (hierna: bezoeker) verstrekt worden
  Stichting Kinderperspectief (initiatiefnemer Kwikstart) kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  a. Het verwerken van de bestelling.
  b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Stichting Kinderperspectief (initiatiefnemer Kwikstart) denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
  d. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de bezoeker aan Stichting Kinderperspectief (initiatiefnemer Kwikstart) zijn verstrekt en inzichtelijk zijn door TransIP en/of Leonet worden nooit aan derden verstrekt. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 6. Beveiliging
  De gegevens die de bezoeker aan Stichting Kinderperspectief (initiatiefnemer Kwikstart) verstrekt, worden door TransIP en/of Leonet in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 7. Klachtenprocedure
  Indien er een klacht is, kunt u deze indienen via info@kwikstart.nl. We doen er alles aan om deze zo snel mogelijk in goed overleg op te lossen. U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 8. Aanpassing van bezoekersgegevens
  De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Stichting Kinderperspectief (initiatiefnemer Kwikstart) kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Stichting Kinderperspectief voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Dit verzoek kan worden ingediend via info@kwikstart.nl.
 9. Bewaren bezoekersgegevens
  Van bezoekers worden de hoogstnodige gegevens bewaard gedurende de periode die vastgesteld wordt door de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden de gegevens permanent verwijderd.