Ambulante hulp

Wat is ambulante hulp?

Ben je 18 jaar of ouder en heb je in de jeugdzorg gezeten? Dan is er externe hulp mogelijk. Een ambulant hulpverlener ondersteunt jou bij het opzetten van je zelfstandige leven, zoals het zoeken naar een stabiele woonomgeving en helpen bij het zoeken naar werk. Er zijn meerdere projecten die jongeren ondersteunen in zelfstandigheid. 

Je kunt onder andere hulp krijgen op het gebied van:

  • Geldzaken en administratie
  • Psychische problemen
  • Relatieproblemen
  • Verwerkingsproblemen
  • Opvoeding
  • Hulp op school
  • Huiselijk geweld
  • Uitstapprogramma prostituees
  • Informatie en advies
  • Zingeving
  • Internethulpverlening

Waar kan ik deze hulp krijgen?

Kijk voor het aanbod van ambulante hulp verleners op de lokale pagina van jouw woonplaats of neem contact op met het Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in jouw woonplaats.