Ergotherapie

Wat is een ergotherapeut?

Ergotherapeuten helpen mensen om (opnieuw) hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet (meer) lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kan gaan om eten en aankleden, handelingen in de keuken, maar ook het weer oppakken van activiteiten tijdens de revalidatie (na een ongeluk) kan onderdeel zijn. Met de ergotherapeut zorg je samen dat je zo zelfstandig mogelijk kan blijven leven. Tijdens de eerste afspraak overleg je met de ergotherapeut jouw hulpvraag en wensen. 

  • oefenen
  • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
  • het inzetten van een hulpmiddel
  • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

Wat zijn de kosten van een ergotherapeut?

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer als je een aanvullende verzekering hebt. Vraag je zorgverzekeraar of bekijk het overzicht.

Geen verwijsbrief nodig

Je kunt altijd direct een afspraak maken met een ergotherapeut en hoeft niet eerst langs de huisarts. Dat mag wel, maar een verwijsbrief is niet nodig (tenzij je verzekeraar dat anders omschrijft in de polisvoorwaarden).