Aanvullende toelage

De aanvullende toelage is een onderdeel van de tegemoetkoming scholieren. De hoogte van de maandelijkse aanvullende toelage hangt af van het inkomen van je ouders. Een hoger inkomen betekent minder tot geen aanvullende toelage. De aanvullende toelage hangt ook af van het onderwijs dat je volgt en het aantal kinderen dat je ouders hebben.

App van Kinderperspectief