Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is een onderdeel van de studiefinanciering. De aanvullende beurs is er niet voor iedereen, maar hangt af van het inkomen van je ouders. Je aanvullende beurs wordt lager, naarmate het inkomen van je ouder(s) stijgt. DUO kijkt naar hun inkomen van 2 jaar geleden. Ook speelt mee of je broers of zussen hebt die in het voortgezet onderwijs zitten of een aanvullende beurs hebben.

App van Kinderperspectief