BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Dit houdt in dat je op mbo niveau (tot en met niveau 4) naar school gaat en daarnaast stage loopt. Je wordt gezien als student en hebt daarom recht op studiefinanciering.

App van Kinderperspectief