Kostendelersnorm

Deze regeling geldt pas vanaf je 27e levensjaar.

Mensen met een bijstandsuitkering die hun woning delen met een of meerdere volwassene(n), krijgen een lagere uitkering. Dat komt door de zogeheten kostendelersnorm. De hoofdbewoner krijgt dan een lagere uitkering, omdat de overheid ervan uit gaat dat hij of zij de kosten voor wonen deelt met de medebewoner. Het speelt geen rol of de medebewoner bijdraagt of kan bijdragen in de kosten voor bijvoorbeeld huur. Door de kostendelersnorm zijn mensen met een bijstandsuitkering vaak minder geneigd om hun woning te delen, omdat ze er zelf financieel op achteruitgaan. 

App van Kinderperspectief