Het UWV is een Nederlandse instelling van de overheid die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekering en uitkeringen. Ben je bijvoorbeeld aan het werk en word je (langdurig) ziek? Of heb je een baan en word je ontslagen? Dan kun je terecht bij het UWV. Je krijgt dan een uitkering zodat je nog wel je huur en vaste lasten kunt betalen. Het UWV zal zelf beoordelen of jij wel recht hebt op een uitkering. Daarnaast bepaalt het UWV hoe hoog je uitkering zal zijn. 

App van Kinderperspectief