Krimpenerwaard

Ben je toe aan een eigen plek? 

Schrijf je in voor een zelfstandige woning bij Wonen in de Krimpenerwaard zodra je 18 bent. Voor een kamer kun je je vaak al vanaf 16 jaar inschrijven, kijk hiervoor op Kamernet. Je kunt ook bij een particulier of makelaar huren. Wil je goedkoop wonen? Huur dan bijvoorbeeld samen met vrienden of antikraak.

Je kunt ook uitzoeken of je misschien recht hebt op een urgentieverklaring of starterslening.

Ga je verhuizen?

Geef je verhuizing door als je binnen of naar de Krimpenerwaard verhuist.

Wonen met begeleiding

Ontvang je nu jeugdhulp met verblijf, dan stopt dat als je 18 wordt. Is helemaal zelfstandig wonen dan een te grote stap voor je? Dan kun je begeleiding krijgen. Dit vraag je aan bij de gemeente. Samen kijken we welke woonvorm het beste past bij jou.

Kijk hier als je hierover met de gemeente in gesprek wilt gaan.

Heb je nu geen dak boven je hoofd?

Meld je dan bij Jongeren onder Dak via het Meldpunt Zorg en Overlast via telefoonnummer 088 – 308 35 35. Je kunt ook terecht bij De Reling of ’t Swanenburghshofje. Bij De Reling woon je met andere jongeren in één huis. Je krijgt een deel van de dag begeleiding. Na maximaal 13 maanden ga je door naar zelfstandig wonen.

Is het niet veilig thuis? Dan kun je ook terecht bij de crisisopvang. Ook bij veiligthuis.nl kunnen ze je verder helpen.

Briefadres

Heb je (nog) geen vast woonadres? Vraag dan een briefadres aan. Dit heb je nodig voor bijvoorbeeld je zorgverzekering of andere officiële aanvragen.

Je administratie regelen

Nu je 18 jaar bent geworden moet je steeds meer zaken zelfstandig regelen. Zoek je hulp bij het regelen van je administratie en geldzaken of heb je een brief die je niet begrijpt? Vraag dan iemand in jouw omgeving om je te helpen.

Vragen over geldzaken? GeldPunt Krimpenerwaard helpt!

Lukt dit niet en heb je een vraag over je financien? Wil je dat iemand met je meedenkt en- kijkt? Het team van GeldPunt staat voor je klaar. Bij het GeldPunt kunnen alle inwoners van de Krimpenerwaard op een makkelijke manier praten over geld. Dat kan per email of bij het GeldPunt zelf. Het GeldPunt is een samenwerking tussen WelZijn Krimpenerwaard, Kwadraad, Humanitas, Gro-Up (jongerenwerk) en de gemeente. De hulp is gratis! Kijk ook op  https://www.krimpenerwaard.nl/hulp-bij-geldzorgen

Hulp bij geldzorgen

Kom je steeds vaker geld te kort en lukt het je niet om je rekeningen te betalen? Zoek dan hulp voor je problemen groter worden.  De schulddienstverleners van de gemeente staan voor je klaar en zoeken graag samen met je naar een oplossing. Je start met een informatie- en adviesgesprek. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0182. Kijk ook op www.krimpenerwaard.nl/hulp-bij-geldzorgen 

Laag inkomen

Ben je 18 jaar en heb je weinig of geen inkomen? Kijk op Berekenuwrecht of je gebruik kunt maken van een van de regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Een overzicht van alle regelingen vind je op www.krimpenerwaard.nl/laaginkomen. Heb je vragen over een regeling? Of wil je weten wat de voorwaarden zijn? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 01 82.

Uitkering

Kun je niet werken en/of studeren? Misschien heb je dan recht op een (tijdelijke) bijstandsuitkering voor jongeren. Deze  uitkering is niet zo hoog, want je ouders moeten je tot je 21e financieel helpen.
Voor meer informatie over een uitkering neem je contact op met een consulent Werk en Inkomen via het telefoonnummer 14 0182 of via www.krimpenerwaard.nl/bijstand-voor-jongeren

  

Je bent op zoek naar werk en vraagt je af wat de gemeente voor jou kan betekenen en welke voorzieningen er allemaal zijn. 

Op de landelijke Kwikstart website vind je meer informatie over:

  • Werk vinden en solliciteren
  • School of hulp naast werk
  • Rechten en plichten
  • Ziek/werkloos/uitkering


Hulp bij het vinden van werk

Jongerencoach

Ben je jonger dan 27 jaar en zoek je werk of een opleiding? De gemeente Krimpenerwaard heeft een jongerencoach die jou hier graag bij helpt. Je kunt ook een afspraak maken met de jongerencoach als je stopt met school, problemen hebt met je werkgever of omdat je vastloopt en niet weet hoe je verder moet.

Wil je een afspraak maken met de jongerencoach? Neem dan contact op via  het telefoonnummer 14 0182. De afspraak is gratis en je zit nergens aan vast. 

Tips voor het vinden van werk kijk op www.werk.nl, kiesjouwtoekomst-mh.nl www.indeed.nl, www.nationalevacaturebank.nl, WSP Midden-Holland

Regionaal mobiliteitsteam

Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Midden-Holland geeft gratis informatie en ondersteuning bij het vinden of wisselen van baan of een opleiding.

Werkcafé Midden- Holland
Elke tweede dinsdag van de maand is er een werkcafé Midden-Holland voor inwoners uit de Krimpenerwaard van 14:00 tot 16:00, Vroegere trouwzaal gemeentekantoor Bergambacht, Raadhuisstraat 5.

Bij het werkcafé kun je ook terecht met al je vragen over werk, vacatures, scholing, begeleiding en leerwerktrajecten. Je kunt vrij inlopen. Het is vrijblijvend, kost je niets en we zijn er voor iedereen!

Ondersteuning als je aan het werk bent

Heb je extra ondersteuning nodig op je werkplek als je een baan hebt?
De gemeente kijkt samen met jou en je werkgever welke ondersteuning je nodig hebt om het beste te functioneren in je werk.
Wil je weten welke ondersteuning er mogelijk is voor jou en je werkgever,  neem dan contact op met de jongerencoach via het telefoonnummer 14 0182.

Hulp bij het vinden van werk? De gemeente kijkt samen met jou wat mogelijk is om toch een passende opleiding of werk te vinden.

Voor meer informatie neem je contact op met de Jongerencoach via het telefoonnummer 14 0182.

 

 

Startkwalificatie

In Nederland willen we dat jongeren een startkwalificatie behalen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo-niveau 2 of hoger. Met een startkwalificatie heb je meer kans op werk. Als je tussen de 16 en 18 jaar bent en je hebt nog geen startkwalificatie, dan moet je nog verplicht naar school. Ben je ouder dan 18, zit je niet meer op school en heb je geen startkwalificatie? Dan kan een Doorstroomcoach van het Doorstroompunt naar je toekomen om je te vragen of je een opleiding wilt volgen. Dat kan tot je 23 jaar wordt.

Zoek een opleiding die je leuk vindt en waarmee je een goede kans maakt op een baan. Je mentor, studiebegeleider of decaan kan je helpen met het kiezen van een vervolgopleiding. Kijk voor meer informatie op studiekeuze123

Heb jij nog geen startkwalificatie? Dan kun je hulp krijgen. Wil je weten hoe? Lees dan verder!

Entreeopleiding

Ben je ouder dan 16 jaar, maar heb je geen diploma? Misschien is de entreeopleiding dan iets voor jou. Kijk voor informatie op mbostart. Of op de websites van Albeda,  Zadkine of mboRijnland. Zij bieden ook entreeopleidingen aan. 

Ouder dan 18?

Ben jij 18 jaar of ouder en wil je een startkwalificatie halen in de vorm van een havo- of vwo-diploma? Dan kun je naar het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). Wil je een startkwalificatie op mbo 2 niveau of hoger? Dan moet je eerst een vmbo-tl diploma hebben. Ook daarvoor kun je op het vavo terecht. 

Ben je gezakt voor je vmbo-tl-diploma?

Dan kunt je toch vast aan je mbo-opleiding beginnen en tegelijkertijd je vmbo-tl-diploma halen. Dit traject heet Alvast mbo. Het is een samenwerking tussen Zadkine, Albeda en vavo Rijnmond College. Meer informatie vind je op Albeda en VAVO Rijnmond College.

Opleidingen

In onze regio zijn verschillende beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau. 

Leren en werken

Leerwerkloket

Wil je ontdekken wat je kan of zoek je werk dat bij je past? Wil je een opleiding volgen of lerend werken? Het leerwerkloket Midden-Holland helpt je met bijvoorbeeld een beroepentest of een loopbaan- of scholingsadvies.

Meer informatie over werken en leren vind je op kiesjouwtoekomst-mh.nl of Leerwerkloket Midden-Holland | Leerwerkloket

Jeugdondersteuning op school (JOS)

Loop je vast of heb je problemen waardoor het op school niet goed meer gaat? Dan kun je terecht bij de Jeugdondersteuning op school (JOS). JOS is er op alle middelbare scholen in de gemeente Krimpenerwaard. Je krijgt snel hulp op school en als het nodig is, helpt de JOS-medewerker zoeken naar andere hulp.

Zit je op het mbo dan kun je terecht bij een onderwijs servicecentrum of het schoolmaatschappelijk werk

Hulp bij het vinden van een opleiding   

Ben je jonger dan 27 jaar en zoek je werk of een opleiding? De gemeente Krimpenerwaard heeft een jongerencoach die jou hier graag bij helpt. Je kunt ook een afspraak maken met de jongerencoach als je stopt met school of omdat je vastloopt en niet weet hoe je verder moet.

Wil je een afspraak maken met de jongerencoach? Neem dan contact op via het telefoonnummer 14 0182. De afspraak is gratis en je zit nergens aan vast.

Hulp en begeleiding

Het is logisch dat je af en toe nog wat hulp kunt gebruiken. Dan is het fijn als je familie en vrienden in je omgeving hebt die je advies kunnen geven en je kunnen helpen. Kun je daar niet op terugvallen? Dan zijn er voor jou de volgende mogelijkheden:

Preventieteam

Het Preventieteam is een samenwerking tussen gro-up (jongerenwerk), Kwadraad, WelZijn Krimpenerwaard, MEE en het Centrum Jeugd en Gezin. Je kunt bij deze organisaties zonder verwijzing terecht met alle vragen waar je in je leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over je werk, inkomen, wonen, zorg, gezondheid, dagbesteding of relaties.

Heb je vragen? Stuur een direct message (DM) naar het jongerenwerk via instagram: gro_upbuurtwerk.krimpenerwaard https://www.instagram.com/jongerenwerk.krimpenerwaard/


Krijg je nu jeugdhulp?

Als je voor je 18e jaar gebruik maakte van jeugdhulp van de gemeente in de vorm van behandeling (bijvoorbeeld GGZ) dan wordt dit na je 18e jaar niet meer vergoed vanuit de Jeugdwet.

Als er behandeling na je 18e nodig is, dan valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Je kunt informeren bij je zorgverzekeraar op welke manier deze behandelingen vergoed worden.

18 worden in de jeugdzorg

Krijg je hulp vanuit de jeugdzorg en ben je benieuwd hoe andere jongeren de overgang naar het volwassenzijn ervaren? Bekijk dan de ervaringen en filmpjes van ervaringsdeskundige jongeren bij ExpEx Midden-Holland. Je kunt ook ondersteuning krijgen van een ExpEx als maatje.

Loket Samenleving en Zorg

Krijg je begeleiding en wil je deze begeleiding blijven ontvangen? Dan krijg je waarschijnlijk hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms is na je 18e verlengde jeugdhulp mogelijk. Voor vragen hierover kun je terecht bij het Loket Samenleving en Zorg. Sommige jongeren maken voor hun 18e gebruik van een woon- en verblijfplaats die betaald wordt vanuit de Jeugdwet. Na je 18e jaar is er de mogelijkheid om hiervoor verlengde jeugdhulp (tot je 21e) aan te vragen bij de gemeente.

Gezondheid

Roken, alcohol en drugs

Informatie voor jongeren vind je bij de GGD Hollands-Midden, Jeugd- en Jongerenwerk 

Seks en relaties

Informatie voor jongeren vind je bij de GGD Hollands-Midden, Jeugd- en Jongerenwerk. Bij de GGD kun je ook terecht voor een SOA-test of (gratis) zwangerschapstest.

Gezond blijven

Kijk op https://waardwijzer.krimpenerwaard.nl/is/onderwerpen-3/vrije-tijd voor een overzicht van sportactiviteiten en -aanbieders in de gemeente Krimpenerwaard. Via Krimpenerwaard Actief kun je ook in contact komen met de buurtsportcoaches van Team Sportservice Krimpenerwaard. Zij kunnen je helpen bij het vinden van een sportvorm die het beste past bij jou. Via Uniek Sporten kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld aangepast sporten en inclusief sporten.

Heb je weinig geld? Via het  Jeugdfonds Sport en Cultuur en zwemles en Volwassenfonds Sport en Cultuur kun je meer informatie vinden over een vergoeding voor de contributie van een sportvereniging en kleding of materialen.

Zorgverzekering

Vanaf je 18e moet je gaan betalen voor jouw zorgverzekering. Je kunt bij je ouders op de polis blijven of zelf een verzekering afsluiten. Heb je een laag inkomen? Misschien heb je dan recht op een collectieve zorgverzekering via de gemeente Krimpenerwaard.

Met een collectieve zorgverzekering via de gemeente Krimpenerwaard betaal je minder en ben je goed verzekerd. Dat komt omdat de gemeente meebetaalt aan de premie. Bekijk op gezondverzekerd.nl of je ook je zorgverzekering met korting kunt afsluiten.

Als je 18 wordt, verandert er veel. Je bent zelf verantwoordelijk om allerlei dingen te regelen.  Bijvoorbeeld zorgen voor een eigen inkomen. En heb je nu jeugdhulp? Dan stopt dat op je 18e. Het is goed om er over na te denken of je dan nog steeds hulp nodig hebt en wat voor hulp.
In de folder Ik word 18 hebben we deze zaken voor je op een rijtje gezet.

Toekomstplan

Het toekomstplan helpt je te ontdekken welke toekomstwensen jij hebt en hoe je die kunt bereiken. Daarnaast helpt het toekomstplan jou om goed voorbereid te zijn op de periode na je 18e, zodat je alles op tijd kunt regelen. Je brengt in beeld wat er goed gaat, wat je nog gaat leren en of je hier hulp bij nodig hebt. Je kunt een toekomstplan zelf maken of samen met een volwassene die jij vertrouwt. Als je een begeleider hebt kan diegene je helpen aan een opzet voor dit plan.
Je kunt daarna zelf met je plan aan de slag. Doe dit het liefst als je nog 17 jaar bent. Dan heb je nog voldoende tijd om zaken goed te regelen. 

Wat verandert er voor mijn ouders als ik 18 word?

 Als jij 18 wordt, veranderen er voor je ouders ook een aantal dingen. We zetten het op een rijtje:

  • Je bent niet meer verzekerd tegen ziektekosten via de verzekering van je ouders.
  • De kinderbijslag die je ouders elk kwartaal kregen via de SVB, stopt als jij 18 bent.
  • Ook krijgen je ouders geen kindgebonden budget meer van de Belastingdienst.
  • Zijn je ouders gescheiden en ontvangt één van je ouders kinderalimentatie? Vanaf je 18e heb je zelf recht op de kinderalimentatie.
  • Studeer je niet, maar werk je en verdien je hier veel mee? Dan kan het zijn dat je ouders minder toeslagen van de Belastingdienst ontvangen. Meer informatie vind je op deze pagina van de Belastingdienst: Ik heb thuiswonende kinderen met inkomen

Het is handig om samen met je ouders te praten over deze veranderingen. Maak goede afspraken met ze zolang je nog thuis woont. In de folder mijn kind wordt 18 hebben we deze zaken op een rijtje gezet. 

Heb jij of hebben je ouders vragen hierover? Neem dan contact op met Welzijn Krimpenerwaard via telefoonnummer  085 – 066 23 70, e-mail info@welzijnkrimpenerwaard.com of met het GeldPunt via geldpunt@welzijnkrimpenerwaard.com

 

Vanaf je 18e ben je voor de wet volwassen. Je hebt dan meer rechten en plichten. En je moet nu  zelf een aantal zaken regelen, die bijvoorbeeld jouw ouders eerder voor jou regelden.

Hieronder vind je de belangrijkste rechten en plichten. Ook lees je hoe je sommige zaken kunt regelen.

Vraag een DigiD aan

Je hebt vaak een Digid nodig om makkelijk en veilig zaken te regelen met de overheid. Zoals het aanvragen van studiefinanciering bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Of het regelen van zaken met je zorgverzekering.

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Deze vraag je aan via digid.nl. Of klik hier.

Identificatieplicht

Iedereen vanaf 14 jaar heeft een identificatieplicht. Dit betekent dat je een geldig identiteitsbewijs moet laten zien als de politie daar om vraagt. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Ben je je identiteitsbewijs kwijt? Geef dit dan direct door aan de gemeente.

Stemrecht

In Nederland mag iedereen vanaf 18 jaar stemmen. Jij nu dus ook!
Door te stemmen heb je invloed op beslissingen die jouw toekomst bepalen. Dit kan tijdens verkiezingen. Er zijn verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, het waterschap en de Tweede Kamer.

Heb je hulp nodig bij het bepalen op wie jij gaat stemmen? Vul dan een stemwijzer in. Deze vind je rond de verkiezingen op internet.  

Wil je meer informatie over verkiezingen? Bijvoorbeeld waar je precies voor stemt? Of wat je nodig hebt om te stemmen? Klik dan op deze link

Orgaandonatie

Als je 18 wordt, kom je in het Donorregister. In dit register staat of jouw organen na je overlijden gebruikt mogen worden voor iemand anders. Organen zijn bijvoorbeeld een hart of een long.

Je beslist zelf of je donor wordt. Of je laat iemand anders na je overlijden beslissen of je donor wordt. Het is belangrijk om deze keuze in te vullen op www.donorregister.nl. Dan weet je familie of je donor wil worden. Of wie de beslissing na je overlijden mag maken.

Vul je geen keuze in? Dan wordt je automatisch ingeschreven als donor.

Doe mee met de Klankbordgroep Jongeren Krimpenerwaard!

De Klankbordgroep Jongeren is een aanspreekpunt voor jongeren in de Krimpenerwaard, zodat jij jouw stem kunt laten horen. Wat kan er beter en waar vind jij dat de gemeente aandacht aan moet besteden?

Denk bijvoorbeeld aan openbaar vervoer, uitgaan, wonen en sporten. Wil je hierover meedenken en meepraten ben je tussen de 17 en 28 jaar oud? Dan ben je van harte welkom! Kom gewoon een keertje langs.

De Klankbordgroep Jongeren is gratis, gezellig en leerzaam. Leden krijgen ook de mogelijkheid om met elkaar workshops te volgen als debatteren, moties schrijven en mediatraining. Ook werken de jongeren samen met de regionale radio en tv-omroep RTV Krimpenerwaard.

Kortom: heel veel te doen en te leren, waarbij je zelf bepaalt wat je aanspreekt en waaraan je mee wilt doen.

Meer informatie? Bel telefoonnummer 0182-729 900 of mail naar griffie@krimpenerwaard.nl

Op deze lokale pagina wordt informatie getoond van de gemeente Krimpenerwaard die te gebruiken is voor inwoners van Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Krimpenerwaard, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist.