Middelburg

Op zoek naar woonruimte in Middelburg? Hieronder vind je een aantal belangrijke zaken.

Op de hoofdpagina van Kwikstart kun je veel informatie vinden overwonenen het vinden vanwoonruimte. Hier vind je ook eenvideomet tips voor het vinden van (woon)ruimte. 

Zorg dat je ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP)
Dit houdt in dat jij een vast woonadres hebt binnen de gemeente Middelburg.  

Hoe schrijf ik mij in voor een huurwoning?
Inschrijven voor een huurwoning kan via www.zuidwestwonen.nl. Inschrijven bij Zuidwest Wonen kost € 17,50 per jaar. Inschrijven kan vanaf 18 jaar. De wachttijd voor een huurwoning is vaak lang. Daarom kun jij je het beste meteen inschrijven als je 18 wordt. Ook als je nog geen sociale huurwoning nodig heb of eerst in een andere stad gaat studeren. Je kunt maximaal drie jaar inschrijftijd opbouwen. 

Kom ik in aanmerking voor beschermd wonen?
Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen, die op dit moment niet zelfstandig kunnen wonen. Een aanvraag voor beschermd wonen kun je doen bij de Toegang van de gemeente Middelburg (TIM).

Waar kan ik terecht als ik (dreigend) dakloos ben?
Mensen die dak- of thuisloos zijn kunnen zich melden bij de maatschappelijke opvang (het Witte Huis) in Vlissingen. Zij bieden opvang voor de nacht en eventueel begeleiding.

Kan ik voorrang aanvragen voor het verkrijgen van een huurwoning?
Je krijgt alleen voorrang voor een woning in specifieke noodgevallen. Een aanvraag hiervoor kun je doen via www.zuidwestwonen.nl. Dit wordt een vangnetregeling genoemd. Daar wordt vervolgens beoordeeld of je in aanmerking komt voor een vangnetregeling.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een briefadres?
Kun je om bepaalde redenen niet thuis slapen, maar ga je van plek naar plek om te slapen en verblijf je wel in de gemeente? Dan kun je een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een briefadres. Kijk voor meer informatie op: Briefadres gemeente Middelburg.

Heb je vragen over inkomsten, uitgaven, schulden of andere geldzaken? We hebben een aantal dingen voor je op een rij gezet.

Waar kan ik terecht voor hulp bij het regelen van financiën?
Vanaf 18 jaar ben je volgens de wet financieel zelfstandig. Daarom regel je vanaf je 18e je geldzaken zelf. Jouw ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer. Het is belangrijk om zo snel mogelijk hulp te vragen als je niet uitkomt met je geld. Ook heb je misschien recht op zorgtoeslag of andere toeslagen. Je kunt bij de Belastingdienst nagaan of je hier recht op hebt. 

Hoe vraag ik studiefinanciering aan?
Studiefinanciering kun je aanvragen via DUO. Er is ook een tegemoetkoming scholieren: Aanvragen - DUO

Wil je meer grip krijgen op je eigen financiën?
Meer informatie hierover kun je vinden bij NIBUD. Ook kun je hulp vragen bij Humanitas Thuisadministratie. Ook de welzijnswerkers van Vizita kunnen je wellicht verder helpen. 

Heb ik recht op een uitkering of bijzondere bijstand?
Lukt het je niet om zelf voor genoeg inkomen te zorgen? Dan heb je misschien recht op een bijstandsuitkering. Als je recht hebt op een bijstandsuitkering, kun je die aanvragen via de website van Orionis Walcheren. Verder kun je bij Orionis terecht met vragen schulden en leningen. De Sociale Cliëntenraad Walcheren kan je bij je vragen over onder meer de bijstand en schuldhulpverlening hulp, informatie en advies geven. Ook zijn zij er voor vragen, ervaringen en klachten over Orionis. 

Zoek je een baan en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? We hebben een aantal dingen voor je op een rij gezet. Informatie over werken en het vinden van werk kun je ook vinden op de algemene pagina van Kwikstart: Werk.  

Kan ik hulp krijgen bij het zoeken naar werk?
Vind je het lastig om een baan te vinden of heb je hulp nodig bij het solliciteren? Dan kun je terecht bij Orionis Walcheren voor ondersteuning naar werk. Zij geven je gratis advies en ondersteuning. 

Hoe vind ik vrijwilligerswerk in Middelburg?
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Kijk dan eens op de website www.middelburgontmoet.nl. Ook op de website van Vizita is een pagina te vinden over vrijwilligerswerk. 

Wie kan er met mij meedenken over de volgende stap naar school of werk? 

Het RBL Walcheren denkt met je mee over school, werk of dagbesteding. Als je nog niet precies weet wat je wilt gaan doen in de toekomst, is de kunst om te ontdekken waar jouw talenten liggen. Die talenten krijg je samen met een trajectbegeleider van het RBL in beeld. Ook helpt het RBL je bij het vinden van een baan of stage, bij het solliciteren of bij het behalen van een startkwalificatie. De hulp van het RBL is gratis. Meer informatie vind je op de website van RBL Walcheren: https://www.lereninzeeland.nl/voor-jongeren

 

(Eerst) zelf op zoek kan natuurlijk ook: 

* Ik zoek een MBO-opleiding: www.kiesmbo.nl

* Ik zoek een HBO-opleiding: https://www.studiekeuze123.nl/

* Ik zoek een wetenschappelijke studie: https://www.studiekeuze123.nl/

* Ik zoek een opleiding met baangarantie: https://www.werk.nl/werkzoekenden/vacatures/

* Ik zoek Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (VAVO): https://scalda.nl/vavo

 

Hoe zit het meer leerplicht en wat is een startkwalificatie? 

Tot 16 jaar ben je leerplichtig. Daarna ben je kwalificatieplichtig. Als je een havo-, vwo-, of mbo niveau 2-diploma hebt gehaald, heb je een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dus geen startkwalificatie. Deze plicht geldt totdat je een startkwalificatie hebt behaald, of anders tot de dag dat je 18 jaar wordt.

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben of onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.

Ben je jonger dan 23 jaar en nog geen diploma vanaf mbo-niveau 2? Dan kun je hulp krijgen van het RBL Walcheren https://www.lereninzeeland.nl/voor-jongeren

Heb je al een startkwalificatie of ben je 23 jaar of ouder? Dan kun je terecht bij het Leerwerkloket van het UWV: https://zeeland.leerwerkloket.nl/

 

Hoe vraag ik studiefinanciering aan?

Studiefinanciering kun je aanvragen via DUO: https://duo.nl/particulier/geld-voor-school-en-studie/

Er is ook een tegemoetkoming scholieren: https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/

 

Vind je dit lastig en heb je hulp nodig? Dat kan:

* Ik woon in Gemeente Vlissingen: https://www.buurtteamsvlissingen.nl/inloopspreekuur

* Ik woon in Gemeente Middelburg of Veere: https://www.mww.nl/onderwerp/formulierenbrigade/

 

Heb je een lichamelijke beperking of een chronische ziekte? 

Dan kun je mogelijk extra studiefinanciering krijgen. Kijk voor meer informatie over deze vorm van studiefinanciering op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-studietoeslag-voor-studenten-met-een-medische-beperking

 

Waar kan ik terecht voor hulp bij leren lezen en schrijven? 

Wil je beter leren lezen en schrijven? Of heb je bijvoorbeeld extra taalles nodig om aan een opleiding te kunnen beginnen? Dan kun je terecht bij het Taalhuis van de Zeeuwse Bibliotheek. Er zijn loketten in Middelburg en Vlissingen. In Veere rijdt één keer per maand een bus van het Taalhuis.

In opdracht van gemeenten verzorgt het Scalda de taalopleidingen. Het goed spreken van de taal is een belangrijke vaardigheid in de Nederlandse samenleving. Er zijn taalcursussen voor Nederlandstaligen (NT1) en voor anderstaligen (NT2: Nederlands als tweede taal).

Heb je te maken met taalproblemen? Op de website www.steffie.nl worden veel onderwerpen op een makkelijke manier aan je uitgelegd.

 Heb je een vraag over gezondheid, zorg, eenzaamheid of ondersteuning in Middelburg? We hebben een aantal dingen voor je op een rij gezet. 

Is er iemand die met mij kan meedenken?
Heb je behoefte aan een gesprek met iemand die met jou kan mee kan denken? De welzijnswerkers van Vizita kunnen je hierbij helpen. Vizita heeft iedere werkdag van 09.00 tot 12.30 uur spreekuur in de Zeeuwse Bibliotheek (Kousteensedijk 7, Middelburg).

Waar kan ik terecht voor Jeugdhulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Voor vragen over Jeugdhulp of ondersteuning vanuit de Wmo kun je in Middelburg terecht bij TIM (Toegang In Middelburg). TIM is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0118-675000 of e-mail: tim@middelburg.nl. 

Op de landelijke pagina van Kwikstart staat informatie over de verschillende verzekeringen: Verzekeren

Op de hoofdpagina '18 en dan' van Kwikstart kun je veel informatie vinden over wat je allemaal moet regelen als je 18 jaar bent. Hier vind je bijvoorbeeld tips over het vinden van een woonruimte en het regelen van verzekeringen.

Je kunt op de website of via de app ook gebruik maken van een handige checklist. Op de lokale pagina kun je aanvullende informatie vinden over gemeente Middelburg. 

Heb je een vraag over wetten, regels of hoe je bezwaar maakt? We hebben een aantal dingen voor je op een rij gezet.

Wie kan mij helpen bij vragen over wetten en regelgeving?
Wetten, regelgeving en sociale voorzieningen zijn vaak ingewikkeld. Medewerkers van het Juridisch Loket beantwoorden gratis je vragen hierover. Ook helpen zij bij het invullen van formulieren of het schrijven van een brief of bezwaarschrift. Daarnaast hebben ze veel adreseen van instellingen en overheidsinstanties om je snel op weg te helpen.

Het (gratis) Juridisch Loket kun je bereiken via Het Juridisch Loket

 

In Middelburg is de organisatie Vizita actief. De medewerkers van Vizita helpen je met bijna iedere vraag! Twijfel vooral niet en stel jouw vraag gewoon. De thema's waarin Vizita actief is zijn: wonen, administratie, opvoeding, gezondheid, beweging, jongeren, vrije tijd, in de buurt. Kunnen ze bij Vizita niet helpen? Dan kunnen ze je waarschijnlijk wel in contact brengen met de juiste persoon om je verder te helpen. 

Op deze lokale pagina wordt informatie getoond van de gemeente Middelburg die te gebruiken is voor inwoners van Arnemuiden, Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland.