Rechten en plichten op school

In Nederland moet je verplicht naar school vanaf je 5e jaar tot en met het jaar waarin je 16 jaar wordt. Daarnaast zijn er nog meer verplichtingen. Natuurlijk heb je op school ook rechten!

  • Je hebt recht op goed onderwijs, dus je moet naar school kunnen gaan.
  • Je hebt recht op een eerlijke en rechtvaardige behandeling.
  • Je moet goed les krijgen, op een manier die bij jou past. Dat heet: passend onderwijs.
  • Je hebt recht op ondersteuning, bijvoorbeeld bij dyslexie.
  • Elke school heeft ook eigen rechten. Die staan in het leerlingenstatuut van jouw school.

Je hebt op school natuurlijk ook plichten.

  • Je moet naar school komen.
  • Je moet je huiswerk doen.
  • Je moet je gedragen volgens de regels op school.
  • In het leerlingenstatuut staan alle regels die op jouw school gelden.

Kinderen en jongeren moeten verplicht naar school. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand waarin je 5 jaar bent geworden. Je ouders zijn strafbaar als ze je niet naar school laten gaan. De leerplicht loopt door tot het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Een schooljaar eindigt op 31 juli. 

Ben je tussen 16 en 18 jaar, maar heb je nog geen diploma havo, vwo of mbo niveau 2? Dan ben je verplicht om onderwijs te volgen. Het doel is dat jij een diploma haalt waarmee je een baan kunt vinden. Dat heet een startkwalificatie. De kwalificatieplicht loopt door tot jij een startkwalificatie hebt gehaald, of tot je 18e verjaardag.

Als jij regelmatig spijbelt, moet de school dat melden aan de gemeente. Dan krijgen jij en je ouders te maken met de leerplichtambtenaar. Die controleert of jullie je wel aan de leerplicht houden en legt uit wat de gevolgen zijn van het schoolverzuim. De leerplichtambtenaar begeleidt jou, zodat jij gewoon je school kunt afmaken. Ben je jonger dan 18 jaar en blijf je verzuimen? Dan kunnen jij of je ouders een straf opgelegd krijgen. Bijvoorbeeld een HALT-straf, een boete, het intrekken van de kinderbijslag of een taak- of gevangenisstraf.

Ben je tussen 18 en 23 jaar en dreig je zonder diploma te stoppen met school? Dan krijg je te maken met het RMC. Dat is een samenwerking tussen gemeenten en scholen per regio. Het doel is om jou te helpen om toch een diploma te halen. Bijvoorbeeld met een coach of door studiekeuzebegeleiding. Met een diploma op zak vind je makkelijker een baan!

Meer info 

Ken je LAKS (het Landelijk Aktie Komitee Scholieren)? Dat is een organisatie van, voor en door scholieren.  Op laks.nl vind je veel info over jouw rechten en plichten op school.