Begeleiding bij het werken

Heb je een ziekte of beperking, maar kun je wel werken? Misschien heb je wel recht op een jobcoach!

Jobcoach? 

Een jobcoach begeleidt jou op je werk. Dat kan een externe of een interne jobcoach zijn. De jobcoach helpt je bij het inwerken of maakt bijvoorbeeld een handleiding speciaal voor jou. Het is wel de bedoeling dat je de baan uiteindelijk zelfstandig, dus zonder de jobcoach, kunt doen.

Een externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie. Je vraagt een externe jobcoach aan via de arbeidsdeskundige van het UWV. 

Een interne jobcoach is iemand van je werk. Bijvoorbeeld een collega die een speciale training heeft gevolgd. Je werkgever regelt dat.

  • Je hebt een baan. 
  • Je hebt een burgerservicenummer (BSN).
  • Het UWV heeft vastgesteld dat je een ziekte of beperking hebt, waardoor het voor jou lastig is om je werk goed te doen. 

Je vind meer info op uwv.nl.

De kosten van een jobcoach

Als het UWV je aanvraag heeft goedgekeurd, betaalt het UWV (een deel van) de kosten van de jobcoach. Heb je een externe jobcoach? Dan betaalt het UWV rechtstreeks aan de externe jobcoach. Heb je een interne jobcoach? Dan betaalt het UWV aan je werkgever.

Belangrijk: geef wijzigingen direct door!

Als er iets verandert moet je dat direct doorgeven aan het UWV. Anders krijg je misschien een boete. Bijvoorbeeld als je adres, telefoonnummer of e-mailadres wijzigt. Of als er iets verandert in je baan, zoals je inkomen of het aantal werkuren. Op uwv.nl vind je het wijzigingsformulier. Hier lees je welke wijzigingen je allemaal moet melden. . 

Heb jij een probleem met je werkgever en kom je er samen niet goed uit? Heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met de alles oke supportlijn. Dat kan eenvoudig en anoniem met medewerkers van de Alles Oké Supportlijn via onderstaande knop