Stemrecht

Wat is het stemrecht?

In Nederland mag je vanaf je 18e jaar stemmen voor de Tweede Kamer, het Europees parlement en de gemeenteraad. Om te stemmen heb je een stembiljet nodig. Dit stembiljet ontvang je twee weken voor de verkiezingen per post. Bewaar je stembiljet goed; geen stembiljet betekent niet stemmen! Op het biljet staat waar je mag stemmen. Vind je het lastig te kiezen tussen alle partijen? Kijk dan op stemwijzer. Daar helpen ze jou te beslissen welke partij het beste bij jouw mening past.

Wanneer mag je stemmen?

Vanaf je 18e jaar krijg je stemrecht. Stemmen is iets bijzonders; dit mag nog lang niet in elk land en mensen in Nederland hebben lang geknokt voor dit recht. Ga daarom altijd stemmen want jouw stem telt!

  • Stemmen moet in je eigen gemeente. Zorg er dus voor dat je op de dag van de verkiezingen in je eigen gemeente bent.
  • Stemmen mag vaak de hele dag (van 8.00 tot 20.00 uur). Ga op een rustig moment (bijvoorbeeld aan het begin van de morgen of rond etenstijd) om te voorkomen dat je lang moet wachten.
  • Vergeet je identiteitsbewijs niet mee te nemen!

Hoe kan ik iemand mijn volmacht geven om voor mij mijn stem uit te brengen?

Kun je op de dag van de verkiezingen echt niet stemmen? Dan kun je op de achterkant van het stembiljet iemand anders machtigen. Dit betekent dat jij iemand anders toestemming geeft om voor jou te stemmen. Let op de voorwaarden!

Wat als je fysiek niet in staat bent om te stemmen?

De Kieswet gaat ervan uit dat je zelfstandig je wil kan bepalen. Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau.