Medisch dossier

Jouw huisarts of specialist zet alle informatie over je gezondheid in de computer. Dat heet: het medisch dossier. Hierin staan bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en doorverwijsbrieven. Zo staan al je medische gegevens bij elkaar. Dat is handig als je arts iets moet opzoeken.

Wie houdt er allemaal een medisch dossier bij?

Iedereen van wie jij medische zorg krijgt, houdt een medisch dossier van je bij. Dus de huisarts en de specialist. Maar bijvoorbeeld ook de apotheker, de tandarts en de fysiotherapeut. De rechten van jou als patiënt en de plichten van de zorgverleners staan in de wet.

  • Elke patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier te bekijken. Je arts kan wel vragen om je identiteitsbewijs
  • Staat er iets in wat niet klopt? Dan kan je vragen of je arts de informatie aanpast, aanvult of weghaalt. Je hoeft geen reden te geven voor je verzoek. 
  • Je mag vragen of je dossier wordt overgedragen aan iemand anders. Bijvoorbeeld aan een andere huisarts als je gaat verhuizen. 
  • Je hebt het recht om te weten wie jouw medisch dossier heeft bekeken. 

Je medisch dossier opvragen

Als je 12 jaar of ouder bent mag je mondeling of schriftelijk een gratis kopie van (een deel van) je medisch dossier opvragen. Vraag het aan je arts of zorginstelling.

Hoe lang wordt het medisch dossier bewaard?

In principe wordt het medisch dossier 20 jaar bewaard. Je mag vragen om jouw gegevens eerder te laten vernietigen. Maar de arts mag dat weigeren.

  • Ben je jonger dan 12 jaar? Je ouders mogen je medisch dossier inzien en/of vragen om (delen van) het dossier te vernietigen.
  • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 16? Je mag samen met je ouders vragen of je het dossier mag inzien of laten vernietigen. Je mag het ook alleen doen, maar dan beoordeelt de arts of je zo’n beslissing kan overzien.
  • Ben je 16 jaar of ouder? Dan heb jij alleen recht om je dossier te bekijken of te laten vernietigen. Je kunt eventueel wel aan je ouder schriftelijk toestemming geven om een verzoek te doen.
  • Als jouw ouder geen gezag over je heeft, dan mag je ouder het medisch dossier niet inzien of laten vernietigen. Maar een ouder heeft wel altijd recht op informatie over zijn of haar kind.