Langdurig ziek

Ben je ziek en kun je niet werken? Dan moet je dat doorgeven aan je werkgever. Misschien ben je langdurig ziek, bijvoorbeeld door een ongeluk of psychische klachten. Je kunt dan langere tijd niet werken.

Langdurig ziek. Wat nu?

Bij langdurige ziekte heb je recht op doorbetaling van jouw loon. Maar let op: niet als je een 0-uren contract hebt. Meestal vraagt de werkgever jou om een afspraak te maken met de bedrijfsarts of de arbodienst. 

Gesprek met de bedrijfsarts

De bedrijfsarts of iemand van de arbodienst praat met jou over je klachten. De bedrijfsarts heeft net als andere artsen een geheimhoudingsplicht. Hij of zij bespreekt wel met je werkgever hoe lang je ziekte ongeveer zal duren en wat jij nodig hebt om weer te kunnen werken. 

Hoe verder?

Hoe het verder gaat verschilt per situatie. De bedrijfsarts of de arbodienst moet jou begeleiden bij de terugkeer naar je werk. 

Meer informatie

Op uwv.nl staat een handig overzicht waar je precies recht op hebt als je ziek bent. 

Bijvoorbeeld als je ziek wordt en een 0-urencontract hebt. Dan heb je misschien recht op een Ziektewetuitkering. 

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV .