Gemeentelijke heffingen

Wanneer je een kamer of woning huurt, betaal je, afhankelijk of je huurprijs inclusief of exclusief is, naast je huur ook gemeentelijke heffingen. Deze bedragen betaal je aan jouw gemeente die in ruil daarvoor onder andere jouw afval ophaalt en verwerkt, zorgt dat jouw riool wordt onderhouden en dat er schoon drinkwater uit jouw kraan komt.

  • Waterstofheffingen? Waterschapsbelasting (Deze heffing betaal je aan de gemeente, in ruil daarvoor regelt de gemeente dat er schoon drinkwater uit jouw kraan komt.)
  • Afvalstoffenheffing (Deze heffing betaal je aan de gemeente, in ruil daarvoor haalt de gemeente jouw afval op en verwerkt deze.)
  • Rioolheffing (Deze heffing betaal je aan de gemeente, in ruil daarvoor onderhoudt de gemeente het riool en verwerkt alles wat jij doorspoelt.)

Hoe betaal ik de heffingen?

De hoogte van de gemeentelijke heffingen worden door jouw gemeente vastgesteld en verschillen dus per regio. Bij de meeste gemeentes betaal je 1x per jaar de heffingen of is verdeeld over 10 maanden (maart t/m december). Kijk voor de exacte bedragen van de heffingen in jouw gemeente op de lokale pagina.

Gemeentebelastingen

  • Afvalstoffenheffing – deze heffing betaal je aan de gemeente, in ruil daarvoor haalt de gemeente jouw huishoudelijk afval op en verwerkt deze. Als eenpersoonshuishouding betaal je minder dan een gezin van 2 of meer personen.
  • WOZ beschikking gebruiker woning - als huurder van een zelfstandig wooneenheid ben je gebruiker van de woning. De verhuurder betaalt de OZB (Onroerend Zaak Belasting). De verhuurder mag deze kosten niet doorberekenen aan een huurder.
  • Rioolheffing – deze heffing betaal je alleen als je eigenaar bent van huis/grond of wanneer er meer afvalwater wordt afgevoerd op het riool dan 500 m3.

Waterschapsbelastingen 
Deze heffingen betaal je aan de gemeente. In ruil daarvoor ontvang je schoon drinkwater uit jouw kraan, maar worden ook de dijken beschermd tegen hoogwater zodat jij droge voeten houdt.

  • Watersysteemheffing ingezetenen
  • Zuiveringsheffing