Voortgezet Speciaal Onderwijs & Entreeopleidingen

Nog geen middelbare schooldiploma gehaald? Blijf dan zo lang mogelijk toch op school! Tot je 20e mag je VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) volgen. Het is beter om op school te blijven tot je kunt starten met een baan of een vervolgstudie. Voordelen: als je op school zit krijg je geld van de overheid en school kan je helpen bij het zoeken naar werk of een opleiding!

Inkomen als je nog op school zit

Vanaf je 18e heb je recht hebt op scholierentoeslag? Dat is een gift van de overheid om je schoolkosten te betalen.

Heb je een blijvende medische beperking en is een bijbaantje daardoor niet mogelijk? Vraag dan individuele studietoeslag aan. Je krijgt dan extra geld van de gemeente: een vorm van bijzondere bijstand. Het aanvraagformulier staat op de website van je gemeente.

Zoeken naar werk met een functiebeperking

School kan je helpen om werk te vinden. Misschien wel via je stageplek. Of via de ‘banenafspraak’!

Dat is een afspraak tussen de overheid en werkgevers om mensen met een functiebeperking aan een baan te helpen. Dus heb je een functiebeperking en kun je nog niet zelfstandig het minimumloon verdienen? Meld je dan aan voor het doelgroep register. Dat kan via uwv.nl/aanvragen-beoordeling. Klik op de oranje knop!

Verder leren

School kan je ook helpen als je nog geen diploma hebt, maar wel verder wilt leren. Misschien is een entreeopleiding iets voor jou. Dat is een opstapje naar een leuke baan of een diploma! Bespreek het op school.

  • Het is een opleiding op mbo-niveau 1. 
  • Het duurt ongeveer een jaar. Je leert hier dingen die belangrijk zijn voor een baan. 
  • Met een diploma van de entreeopleiding kun je gaan werken of doorleren op mbo-niveau 2.
  • Je krijgt les op school en in de praktijk. 
  • Je krijgt veel begeleiding. 

  • Je bent 16 jaar of ouder.
  • Je hebt nog geen diploma.

BOL of BBL

De entreeopleiding kan een BOL-opleiding (beroeps opleidende leerweg) of een BBL-opleiding (beroeps begeleidende leerweg) zijn. Als je de BOL entreeopleiding doet heb je recht op studiefinanciering