Wonen bij iemand met een bijstandsuitkering

Wanneer woon je bij iemand met een bijstandsuitkering?

Als je staat ingeschreven op hetzelfde adres als iemand anders met een bijstandsuitkering, is er sprake van de kostendelersnorm.

Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?

Als je je huis deelt met een of meer andere volwassenen, word je gekort op je bijstandsuitkering. Hoe meer volwassenen in jouw huis wonen, hoe lager jouw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm (zie verder).

De reden voor de kostendelersnorm is dat je lagere woonkosten hebt als er meer personen in jouw woning wonen. Je kunt deze kosten namelijk delen, zegt de overheid.

Jesse is 26 en woont bij zijn moeder die in de bijstand zit. Als Jesse 27 wordt, ontvangt zijn moeder minder bijstand van de gemeente door de kostendelersnorm. De gemeente gaat er dan namelijk vanuit dat Jesse geld geeft aan zijn moeder voor onder andere huur en eten. Dus dat zij de kosten voor leven met elkaar delen. Maar het lukt Jesse niet om iedere maand genoeg bij te dragen. Jesse heeft namelijk een nulurencontract bij een magazijn. Sommige maanden verdient hij weinig tot niets, doordat hij niet wordt opgeroepen door zijn werkgever. Hierdoor ontstaat er ook stress tussen Jesse en zijn moeder. Zijn moeder wil geen geld aan haar zoon vragen, maar komt nu zelf geld tekort doordat zij minder bijstand ontvangt.

Wanneer levert samenwonen met iemand met een bijstandsuitkering geen problemen op?

Niet iedereen telt mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

  • de echtgenoot van de bijstandsgerechtigde
  • een commerciële huurrelatie met schriftelijke overeenkomst
  • volwassenen die onderwijs volgen
  • volwassenen die tijdelijk verblijven
  • volwassenen die verblijven in instelling voor opvang, beschermd en begeleid wonen

Waar heb je recht op? (Maatwerk) uitzonderingssituaties

Zit je in een crisissituatie, zoals dreigende dakloosheid?

Dan mag je tijdelijk in de woning van een persoon met een bijstandsuitkering verblijven, zonder dat de hoofdbewoner minder bijstand krijgt. Voorwaarde is dat zowel jij als de hoofdbewoner deze situatie zo kort mogelijk willen laten duren. Het is dus een tijdelijke oplossing. Houd er rekening mee dat het woord ‘tijdelijk’ niet in de wet staat beschreven. De gemeente zal regelmatig beoordelen of de kostendelersnorm toch van toepassing is. De gemeente maakt met jou een afspraak om te beoordelen of de kostendelersnorm nog van toepassing is.

Is de kostendelersnorm een belemmering voor het vinden of houden van een slaapplek?

Dan kan de gemeente zorgen voor een briefadres. Als je geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt je je tijdelijk inschrijven op het adres van iemand die je kent. Die persoon met daar toestemming voor geven. Ook is het mogelijk dat de gemeente je een briefadres geeft waar je post kunt ontvangen. Alleen als je geen woonadres hebt, of als je in een instelling verblijft, kun je je laten inschrijven op een briefadres (postadres)