De jongerennorm

Wat is het? 

Als jij tussen de 18 en 21 jaar oud bent en een uitkering ontvangt, dan ontvang jij een lagere (bijstand)uitkering dan iemand die 21 jaar of ouder is. Dit komt doordat jouw ouders of verzorgers een onderhoudsplicht hebben voor jou en het minimumloon voor jongeren ook lager is. 

Waar heb je recht op?

Kunnen of willen je ouders of verzorgers niet bijdragen in jouw kosten voor levensonderhoud? Dan kan de gemeente de jongerennorm op twee manieren aanvullen:

  • Via de bijzondere bijstand als de ouders/verzorgers de onderhoudsplicht niet kunnen nakomen.
  • Via de algemene bijstand door de bijstandsnorm te individualiseren bij bijzondere omstandigheden.

Hoe vraag ik dit aan?

Bespreek met de gemeente je inkomsten en je uitgaven. De gemeente beoordeelt in hoeverre een aanvulling op de jongerennorm noodzakelijk is om jouw kosten te kunnen betalen of welke besparingen mogelijk zijn op jouw uitgaven.