Loon

Als je een baan hebt krijg je loon. Hoe hoog je loon is, hangt af van de afspraken die werkgevers en vakbonden hebben gemaakt in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in jouw sector, zoals de horeca of detailhandel.  Je hebt altijd recht op het minimumloon dat hoort bij jouw leeftijd. 

Hoe en wanneer krijg je loon?

Meestal krijg je rond de 25e van de maand je loon op je bankrekening. Sommige werkgevers betalen niet per maand, maar per vier weken. Dan wisselt de datum waarop je je loon krijgt. 

Ben je oproepkracht? Dan kan de hoogte van je loon elke maand wisselen.

Bruto en netto

Het loon dat je krijgt is je nettoloon.  Dat is het bedrag dat overblijft nadat je werkgever belasting (loonheffing) heeft ingehouden op je brutoloon. Je werkgever betaalt de loonheffing aan de Belastingdienst. 

Een simpel ezelsbruggetje: van jouw Brutoloon moet nog Belasting worden betaald, twee keer een B!

Loonstrook

Jouw werkgever is verplicht om je een loonstrook te geven waarop staat hoeveel jij verdient. Maar er staat nog veel meer op je loonstrook! 

  • Nettoloon 

Dat is het bedrag dat je op je bankrekening ontvangt. 

  • Brutoloon

Dat is het totale bedrag van je loon. Je werkgever moet hiervan nog loonheffing betalen aan de Belastingdienst.

  • Minimumloon

Dit is het minimale bedrag dat je werkgever verplicht is om aan jou als loon te betalen. Het kan een bedrag per dag, week of maand zijn. Het is altijd een brutobedrag. Het minimumloon per uur verschilt per sector, omdat de cao per sector verschilt. Sommige sectoren hebben een werkweek van 40 uur en andere sectoren van 36 uur.  HIER kun je een berekening maken van het minimumloon

  • Loonheffing

In de loonheffing zitten de loonbelasting en de sociale premies (zoals AOW en Wet Langdurige Zorg) die ingehouden zijn op jouw loon. 

  • Loonheffingskorting

Jouw werkgever houdt bij de loonheffing rekening met algemene heffingskorting en arbeidskorting.  Dat zijn belastingkortingen. 

Heb je meerdere banen? Vraag dan aan de werkgever waar je het meeste verdient om de loonheffingskorting toe te passen. Geef aan de andere werkgevers door dat zij dat niet moeten doen. Anders moet je het bedrag achteraf terugbetalen aan de Belastingdienst. 

  • Parttime %

Als je tussen de 12 en 32 uur per week werkt, heet dat deeltijd of parttime %. 

  • Vakantie-uren

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Die bouw je op als je werkt. Op je loonstrook staat hoeveel uur je tot nu toe hebt opgebouwd.  Het aantal vakantie-uren hangt af van het aantal uren dat je werkt. Als parttimer bouw je dus minder vakantie-uren op.