Hulpvormen volwassenzorg

Aan dit artikel wordt momenteel gewerkt.

Als je na je 18e opzoek bent na een geschikte vorm van hulp of ondersteuning bij jouw psychische ontwikkeling dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor.

MEE:

MEE ondersteunt mensen met een beperking. Je kunt bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. MEE kent de mogelijkheden om zelfstandig en zo onafhankelijk mogelijk mee te doen in de samenleving. Zij helpen je er graag bij, want meedoen is een mensenrecht. Een indicatie of verwijsbrief is niet nodig. De ondersteuning is gratis. MEE is te vinden door het hele land.

Het KTC:

Bij een Kamertraining Centrum, vaak onderdeel van een jeugdhulpinstelling, word je aangemeld via het jeugdteam/sociaal wijkteam in jouw gemeente. Je woont daar een soort van op kamers en je krijgt hulp bij het zelfstandig worden en allerlei praktische zaken (zorgverzekering, DigiD, financiën). Meestal is er 24uurs begeleiding aanwezig. 

Samen met je mentor maak je een stappenplan/trajectplan over wat jij wil nog leren en waar jij extra aandacht bij wilt. 
In een trajectplan maak je duidelijk waar je naar toe wilt en hoe je daar wil komen. 

Het verschilt per KTC hoe er wordt omgegaan met de kosten. Elke instelling geeft leefgeld/weekgeld voor voeding, zakgeld en om rond te komen. Wat je daar wel/niet van mag halen verschilt per instelling.

Na een KTC kan je extern begeleid wonen. Je woont dan op jezelf, betaalt alles zelf en je krijgt ambulante hulp. Je kunt geholpen worden met financiën en alles wat je tegenkomt. Deze hulp wordt langzaam afgebouwd. 

RIBW:

In deze instelling kun je begeleid wonen wanneer je een WLZ indicatie hebt. Dit betekent dat er onderzocht is of je bijvoorbeeld te maken hebt met autisme of ADHD. Je wordt begeleid in je werk/zinvolle daginvulling, wonen (denk ook aan financiën/administratie) en vrije tijd/sociale relaties.

Wie betaalt RIBW?

Ambulante begeleiding wordt gefinancierd via de Wmo. Als bewoner betaal je een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) van € 19,- per maand ongeacht het inkomen en de hoeveelheid zorg die geleverd is. De betaling is gekoppeld aan de zorgtoewijzing/beschikking.

Wie betaalt beschermd wonen?

Wie betaalt mijn begeleiding? De gemeente vergoedt de kosten van beschermd wonen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan om de gemeente waar je ingeschreven staat en dus woont.