Jeugdwet

Loopt het allemaal niet zo lekker in jouw leven? Zijn er bij jou of in je omgeving verschillende problemen en heb je daardoor speciale zorg of ondersteuning nodig? Dan krijg je misschien te maken met jeugdhulp. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat is geregeld in de Jeugdwet. Via jeugdhulp krijgen gezinnen hulp en ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Soorten jeugdhulp 

Jeugdhulp is er in allerlei soorten. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Deze vorm van jeugdhulp krijg je als je hulp nodig hebt en nog bij je ouders of opvoeders woont. Eén of meer keer per week komt er een hulpverlener bij jullie thuis om met jou en/of met je ouders te praten. Deze ambulante hulpverlener helpt en ondersteunt jullie bij jouw ontwikkeling.

Lukt thuis wonen niet meer? Dan kan pleegzorg een uitkomst zijn. Je krijgt via pleegzorg een plek in een ander gezin. Het pleeggezin bestaat vaak uit ouders en kinderen. Jij gaat tijdelijk of voor wat langere tijd bij het gezin wonen. Je pleegouders krijgen vaak professionele ondersteuning, zodat ze jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden en opvoeden.

Past het pleeggezin niet bij jou? Dan verhuis je misschien naar een jeugdhulpinstelling. Je woont dan in een leefgroep met groepsleiders en met andere jongeren die door problemen niet thuis kunnen wonen. Je krijgt ook ondersteuning van professionele behandelaars.

Als jouw problemen een risico vormen voor je eigen veiligheid of als je ouders niet voor je kunnen zorgen, word je misschien gedwongen in een jeugdhulpinstelling geplaatst. Je woont dan in een gesloten jeugdhulpinstelling. Hier gelden meestal andere regels dan in een open jeugdhulpinstelling. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar met iedereen afspreken.

Deze vorm van jeugdhulp komt niet zo vaak meer voor. Je leeft overdag in de leefgroep, maar slaapt gewoon thuis.

Als je ouders (tijdelijk) niet voor je kunnen zorgen stelt de rechter je onder toezicht en krijg je  een voogd. De voogd neemt de opvoeding van je ouders over en helpt je bij het maken van verantwoorde keuzes tot je 18e jaar. Je voogd beheert bijvoorbeeld jouw geld en gaat met je mee naar een arts als jij medische hulp nodig hebt. Je hebt maximaal tot je 18e een voogd. Daarna ben je zelf verantwoordelijk.

Hoe krijg je jeugdhulp?

Om jeugdhulp te kunnen krijgen, ga je (samen met je ouders) naar de huisarts of het wijkteam. Zij gaan met jullie in gesprek en verwijzen je door naar een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder in de buurt. Die beoordeelt welke vorm van jeugdhulp het beste bij jouw situatie past.

Kosten van jeugdhulp

De gemeente betaalt de kosten van jeugdhulp. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Verlengde jeugdhulp

Ben je 18 geworden en woon je in een jeugdhulpinstelling? Misschien kom je in aanmerking voor verlengde jeugdhulp tot je 21e!

Je moet hiervoor samen met je behandelaar een aanvraag indienen bij de gemeente. Doe het ruim voor je 18e verjaardag, want zo’n aanvraag kost best veel tijd. De gemeente bepaalt of je langer in de jeugdhulpinstelling kunt blijven wonen. Woon je in een pleeggezin? Daar mag je altijd tot je 21e blijven wonen.