Jeugdbescherming en reclassering

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdbescherming

In elk gezin komen wel eens problemen voor. Maar soms gaan die problemen niet over. Of de problemen worden zo groot, dat het niet meer veilig is in het gezin. Bijvoorbeeld door geweld, seksueel misbruik, heftige ruzies of omdat er niet goed voor jou en je broertjes en zusjes wordt gezorgd. Dan kan jeugdbescherming helpen. 

Jeugdbescherming kijkt samen met jullie gezin en de mensen in jullie omgeving, hoe de problemen kunnen worden opgelost. Het doel is altijd dat het voor jou en de andere kinderen weer veilig is thuis. Zo kunnen jullie zonder jeugdbescherming weer verder.

Loopt de situatie thuis uit de hand? Is de situatie onveilig voor jou of anderen in jullie gezin? Ga dan direct naar iemand toe die je vertrouwt. Aarzel niet! Of bel gratis naar Veilig Thuis: 0800 2000. Zij zijn 24/7 bereikbaar. Meer info vind je op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Dat is een website van de overheid.

Heb je problemen, maar praat je er liever niet over met iemand die je kent? Neem dan contact op met:

  • de Kindertelefoon. Je kunt gratis en anoniem bellen en chatten.
  • Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000

Heb je al een gezinsmanager van Jeugdbescherming? Dan kun je die bellen of appen.

Jeugdreclassering

Dit is een vorm van jeugdzorg voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die met politie of justitie te maken hebben gehad. Bijvoorbeeld door diefstal of spijbelen. Soms is jeugdreclassering mogelijk tot 23 jaar. 

Je bent verplicht om hulp van de jeugdreclassering te accepteren, als de rechter, het openbaar ministerie, de Raad voor Kinderbescherming of de directeur van de jeugdgevangenis dat bepaalt.

De jeugdreclassering helpt, begeleidt en controleert jou. Dat doen ze samen met je ouders en andere mensen in je omgeving. Het doel is om er voor te zorgen dat jouw gedrag verandert en je niet nog een keer de fout ingaat.