WMO

Lukt het je niet om zonder hulp zelfstandig te wonen en werken? Dan moet jouw gemeente je helpen. Dat is geregeld in de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeente moet ondersteuning regelen zodat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en kunt deelnemen aan de maatschappij.

Hulp vanuit de Wmo 

De gemeente is verantwoordelijk voor de hulp aan inwoners die het niet alleen redden. Bijvoorbeeld door:

 • begeleiding en dagbesteding.
 • ondersteuning van mantelzorgers.
 • een plaats in een beschermde woonomgeving te regelen voor mensen met een psychische beperking.
 • opvang van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.
 • opvang van daklozen.
 • ondersteuning van jongeren met problemen.

Heb je hulp nodig? Regel het met dit handige stappenplan!

 • Stap 1: Maak een melding.

In veel gemeentes kun je online een Wmo-aanvraagformulier invullen. Of bel met het Wmo-loket of het sociale loket van de gemeente.

 • Stap 2: Een gesprek met de gemeente. 

De gemeente onderzoekt jouw persoonlijke situatie. Wat zijn de problemen en wat is er nodig om ze op te lossen? Wat kun je zelf? Zijn er familieleden of vrienden die jou kunnen helpen? De gemeente maakt binnen 10 dagen een verslag van jouw gesprek.

 • Stap 3: Een voorstel van de gemeente.

In het gespreksverslag staat een voorstel voor ondersteuning. Dat kan standaardondersteuning zijn of ondersteuning die precies bij jouw situatie past (maatwerk). 

 • Stap 4: Ben je het eens met het voorstel? Onderteken het dan en stuur het terug. Dit is je definitieve aanvraag. 
 • Stap 5: Binnen 2 weken hoor je welke ondersteuning je krijgt en wanneer het ingaat. 

Wat kost het?

Als je jonger bent dan 18 jaar is ondersteuning vanuit de Wmo gratis. Boven de 18 moet je een eigen bijdrage betalen. Krijg jij maatwerkondersteuning? Dan betaal je maximaal € 19 per maand (2022). Er zijn ook gratis voorzieningen. Bijvoorbeeld een rolstoel of een parkeerkaart als je een lichamelijke beperking hebt.

Let op: Er worden mogelijk wel kosten in rekening gebracht voor het aanvragen van deze voorziening.

Voor beschermd wonen in een instelling geldt een andere eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en vermogen. Je betaalt minimaal € 0 per maand en maximaal € 2.506 per maand (2022). Meer informatie over de eigen bijdrage kun je vinden op www.hetcak.nl/wmo.

Gemeenten kunnen mensen met een chronische ziekte, beperking, en/of een laag inkomen helpen om hun zorgkosten te betalen. De gemeente mag zelf bepalen hoe zij dat doet. Vraag bij je gemeente na of je hiervoor in aanmerking komt.  

Wat is het verschil tussen Wmo, Wlz en Jeugdwet?

Hulp en ondersteuning aan jongeren onder de 18 vallen onder de Jeugdwet. Langdurige zorg en ondersteuning aan volwassenen zijn geregeld via de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wlz (Wet Langdurige Zorg).