WLZ

Heb je intensieve zorg nodig omdat je een lichamelijke of psychische aandoening hebt? En ben je ouder dan 18 jaar? Dan heb je misschien recht op ondersteuning vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg).

Zorg vanuit de Wlz 

Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg waarbij je verblijft in een verpleeghuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. In de zorginstelling krijg je alle begeleiding en zorg die je nodig hebt, zoals verpleging en verzorging. Soms is het ook mogelijk om Wlz-zorg thuis te krijgen. Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl.

Hulp vanuit de Wlz aanvragen

Jouw huisarts of jijzelf vraagt de hulp aan via het CIZ. Dat is het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ beoordeelt of jij aan de voorwaarden voor intensieve zorg voldoet. Als dat zo is, krijg je een Wlz-indicatie. Daarin staat dat jij recht hebt op langdurige zorg. Op de website van het CIZ staat hoe je een aanvraag doet. 

Wat kost de zorg vanuit de Wlz?

Je betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van je inkomen. Voor meer informatie over deze bijdrage kun je kijken op www.hetcak.nl/wlz.

Wat is het verschil tussen Wlz, Wmo en Jeugdwet?

Hulp en ondersteuning aan jongeren onder de 18 vallen onder de Jeugdwet. Langdurige zorg en ondersteuning aan volwassenen zijn geregeld via de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wlz (Wet Langdurige Zorg).