Psychische hulp

Zit jij niet lekker in je vel en valt alles je zwaar? Kom je bijna je bed niet meer uit en voel je je de hele dag moe? Misschien weet je niet meer met wie je kunt praten over je zorgen. Blijf er niet mee rondlopen, maar zoek hulp! 

Online hulp 

Kan of wil je niet bij een huisarts langsgaan, maar wil je wel graag iemand spreken over waar je mee zit? Kijk eens op www.jongerenhulponline.nl . Daar vind je een overzicht met alle organisaties die je een luisterend oor kunnen bieden.

Suïcidale gedachten? 113!

Heb je suïcidale gedachten en wil je daarover praten? Bel direct anoniem 113 of 0800-113 (gratis). Er staat 24/7 iemand voor je klaar om naar je te luisteren. Chatten kan ook. Kijk voor meer info op 113.nl.

Heb je lichte psychische klachten? Bijvoorbeeld bij relatieproblemen of bij onzekerheid over werk of studie? Dan is zelfhulp via internet misschien iets voor jou. Kijk bijvoorbeeld eens op gripopjedip.nl. Dat is een website van Trimbos, speciaal voor jongeren die niet zo lekker in hun vel zitten.

Maak een afspraak met je huisarts. Die kan jou helpen en verwijst je zo nodig door. Je huisarts behandelt lichte psychische problemen zelf. Dat doet je huisarts samen met de Praktijkondersteuner Huisarts – ggz (geestelijke gezondheidszorg).

Heb je lichte tot matige psychische problemen, dan kan de huisarts je doorverwijzen naar de basis ggz. Je voert gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut, soms in combinatie met online hulp. Meestal gaat het om een korte behandeling. Bijna elke ggz-instelling biedt ook online hulp: e-mental health. Je krijgt dan hulp via e-mail of via een chatprogramma.

Voor complexere problemen heb je vaak gespecialiseerde hulp nodig. Bijvoorbeeld als je een angststoornis, ADHD of een trauma hebt. Je huisarts verwijst je door naar gespecialiseerde ggz. Je krijgt hulp van een psychiater, klinisch psycholoog of een psychotherapeut. Deze kan een eigen praktijk hebben of in een ziekenhuis of ggz-instelling werken.

De kosten van de huisarts vallen altijd onder de basiszorgverzekering. Een ggz-behandeling valt ook onder zorgverzekering, maar er zijn wel voorwaarden. Je hebt een verwijzing van je huisarts nodig en er moet een erkende diagnose gesteld zijn. Meer hierover lees je op Independer.nl. De vergoedingen verschillen per verzekeraar. Sommige behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Daar heb je een aanvullende verzekering voor nodig.

Onder de 18 jaar valt jouw ggz-hulp onder de Jeugdwet. De gemeente is daar verantwoordelijk voor. Na je 18e valt je ggz-hulp onder de Zorgverzekeringswet. De gemeente en de zorgverzekeraar zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de zorg voor jou goed doorloopt.