Contract

Heb je gesolliciteerd en de baan gekregen? Gefeliciteerd! Nu moet je werkgever een arbeidscontract opstellen. Een ander woord daarvoor is: arbeidsovereenkomst. 

Hierin staan alle afspraken tussen jou en je werkgever. 

  • Wie je werkgever is en wie jij bent.
  • Wat je werk inhoudt.
  • De begindatum.
  • Hoe lang het contract duurt, bijvoorbeeld een jaar. 
  • Je loon.
  • Hoeveel uur je werkt (per dag of per week).
  • Hoeveel vakantiedagen je hebt.
  • Of er een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is en zo ja, welke. 
  • Of je een proeftijd hebt.

Cao

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin staan afspraken die gelden voor iedereen in een bepaalde sector. Het is handig om de cao goed te bekijken. Soms staan er afspraken in die belangrijk voor je zijn. Bijvoorbeeld of overwerk betaald wordt en of je pensioen opbouwt.

Vast of tijdelijk contract

Veel werkgevers sluiten eerst een tijdelijk contract af. Een ander woord daarvoor is: een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Je werkgever en jij kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussendoor opzeggen. 

Een vast contract is een contract voor onbepaalde tijd. Het loopt door tot jij of je werkgever het contract opzegt. 

Contract tekenen

Lees je contract altijd goed door voordat je je handtekening zet! Heb je getekend? Dan is je werkgever verplicht om jou een kopie van het contract te geven.