Zoek periode Jongeren

Heb je een bijstandsuitkering aangevraagd en ben je jonger dan 27 jaar?

Dan moet je na jouw aanmelding voor bijstand eerst vier weken zoeken naar werk of een opleiding. Pas na die zoekperiode kun je een definitieve aanvraag voor een bijstandsuitkering doen. Bij de aanvraag moet je aantonen wat je tijdens de zoekperiode hebt gedaan om te voorkomen dat je bijstand nodig hebt. Tijdens de zoekperiode krijg je nog geen uitkering.

Hoe moet ik deze gegevens bijhouden?

De periode gaat in na melding via werk.nl of na aanmelding bij de gemeente (als je niet in het Basis Registratie Personen staat ingeschreven)

Waar heb je recht op?

Kun je zonder ondersteuning geen werk of een passende opleiding vinden? Dan beslist de gemeente op basis van jouw persoonlijke situatie of de zoekperiode van toepassing is.

Ben je een ‘vreemdeling’? Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit. In dat geval kan de gemeente jou een bijstandsuitkering verstrekken in de vorm van een renteloze geldlening. Dit betekent dat jij geld krijgt van de gemeente dat je later moet terugbetalen zonder hierover rente te betalen.